Címerhatározó/Normann-Ehrenfels címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Normann-Ehrenfels család címerével foglalkozik.


Normann-Ehrenfels grófok

A kastély, az uradalom és magának Valpó településének a története szövevényesen összekapcsolódik a már említett két családdal: a báró Hilleprand-Prandau és a Normann-Ehrenfels családdal. A Hilleprand család Tirolból származik, nemességüket Rudolf császár uralkodása alatt kapták, a lovagi címüket 1674-ben adományozták nekik, amikor is I. Lipót császár kibővítette a címerüket és a de Prandau előnevet adta hozzá. Az előnévről fennmaradt egy családi legenda, mely azt meséli el, hogy a Prandau előnév a Brand au német szóból ered, ami „Égett ligetet” jelent, amivel azt akarták jelezni, hogy a tiroli birtokukon, egy hatalmas erdőtűz pusztított. Az égett fatörzs, a családi kis címerben is ezt az eseményt jelképezi. A Szt. Római Császárság bárója címet a család 1704. január 03-tól viseli, amit Péter Józsefnek adományoztak. A magyar indigenátust 1723-ban kapták meg. A Normann család nemessége is igen régi, a XIII. századtól eredeztethető. A családi hagyomány szerint, Rügen szigetéről a későbbi Würtenbergből (Németország) származnak. A család 1809-ben kapott grófságot Würtenbergben. A Normann család, a szábor 1896-os záradéka szerint, horvát és magyar ágra ágazott szét, ezért ezután az anyanemzetségnek a Verőce vármegyei ágat jegyezték be723.

723) Atlagić, M. 1982.: 50-51, 54-55. oldal, Koch-Kuhač, F. K. 1876.: 6-7. oldal, Laszowski, E. 1903b.: 65, 75. oldal, Fritz Pereiri-Arnstein báró.[1]

  • Irodalom:

ATLAGIĆ, Marko 1982: Grbovi plemstva u Slavoniji 1700-1918, Čakovec: Zrinski (bibloteka posebnih izdanja, knj. 25. (A Szlavón nemesség címerei 1700-1918-ig, Csáktornya: A Zrínyi könyvtár külön kiadványai, 25. könyv.)

KOCH-KUHAČ, Franjo Ksaver 1876: Valpovo i njegovo gospodari. Zagreb, Tisak, dioničke tiskare (Valpó és urai. Zágráb, Nyomda Rt.)

LASZOWSKI, Emilij 1903b: Hrvatske povijesne građevie, knj. 1, Zagreb. (Horvátország történeti építményei, I. kötet, Zágráb.)

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs