Címerhatározó/Novák címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Novák családok címerével foglalkozik.


Novák 1587Szerkesztés

 
Novák Mihály címere, 1587
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Novák 1659Szerkesztés

 

Novák András 1659. október 27., Pozsony I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Szabó Katalin, gyermekei Ferenc, János, István, András, Márta

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Novák 1677Szerkesztés

Novák másképp Szabó Balázs 1677. december 19-én Bécsben I. Lipót magyar királytól címeres nemeslevelet szerzett feleségével, Vacskó Ilonával, Szabó másképp Novák István, János, Péter, Ferenc, Anna és Ilona gyermekeivel együtt. Ezen családból Novák Ferencnek fia Novák Imre 1754. junius 17-én Vas vármegyétől Szombathelyen kelt nemesi bizonyitványt nyert.

Novák Farkas 1753-ban Zala vármegye esküdtje volt; Novák Farkasnak Kulcsár Erzsébettől született fia Novák Zsigmond (1748–1795), Somogy vármegye főjegyzője, táblabíró, földbirtokos, aki feleségül vette jáprai Spissich Terézia (1756–1797) kisasszonyt. Novák Zsigmond és Spissich Terázia fia Novák Gáspár (1777–1853), táblabíró, a tapolcai főszolgabíró, földbirtokos, akinek a neje gyulai Gaál Terézia (1785–1856) volt. Novák Gáspár és gyulai Gaál Terézia fia, Novák Ferenc (1812-1887), Zala vármegye főispáni helytartója, királyi hétszemélynök, táblabíró, ügyvéd, vármegye bizottsági tag, a zalamegyei keszthelyi kerület szabadelvű pártjának az elnöke, földbirtokos, aki besenyői és velikei Skublics Konstanciát bírta nőül.

Címerleírás: "Kékben zöld földön jobbra ágaskodó arany oroszlán jobbjában zöld koszorút, baljában vörös rózsát tart. Sisakdísz: növekvő pajzsalak. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

  • Irodalom:

C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Vas megye - Protocollum investigationis nobilium - 15.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok 8. kötet - Novák (alias Szabó).

Szluha Márton (2012) Vas vármegye nemes családjai II kötet. Heraldika kiadó. 572.o.


Novák 1753Szerkesztés

 

A hagyomány szerint Nyitra vármegyéből származik, a honnan a XVII. század elején Erdélybe költözött. Kristóf, Jakab, Márton és Emánuel, továbbá Kristóf neje Kristoff Mária, Jakab neje Ötves Anna, Márton neje Tódor Ilona és Emánuel neje Dániel Anna 1753-ban nyertek címeres nemeslevelet Mária Terézia királynőtől. A családból Ferencz petrományi jegyző 1829-ben hirdettette ki nemességét Temes vármegyében. 1830-ban János igazolta nemességét, 1834-ben pedig Danovák és Antal csáki lakosok. János 1830-1848-ig temesszécsényi községi jegyző volt. A szabadságharcban századosként vett részt a 36-ik honvédzászlóaljnál.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: