Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Novaji család címerével foglalkozik.


Novaji. Feltünik az 1427-iki [abaúji] adólajstromban.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs