Címerhatározó/Nyitrai egyházmegye

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) nyitrai egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) Nyitrai egyházmegyeSzerkesztés

A nyitrai püspökök pecsétei és címerei


  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs