Címerhatározó/Odescalchi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Odescalchi család címerével foglalkozik.


Az Odescalchi hercegek címere az újlaki kastély keleti homlokzatán lévő főbejárat fölött 1956-ban

Az Odescalchiak ősi, gazdag és befolyásos itáliai család volt, akiknek utódjai ma is Rómában élnek. A családnak jó néhány kiemelkedő és ismert nevű tagja volt, akik közül püspökök, kardinálisok egy pápa, nagy számú és sikeres bankárok voltak. Az Odescalchi hercegek az ősi Erba családból származnak, akik 1165-ben tűntek fel. Giorgio Odescalchi a legrégebbi ismert tagja a családnak, akit 1290-ben említettek meg. A család legjelentősebb tagja, Benedetto Odescalchi (1611-1689) volt (329. kép), aki 1676. szeptember 21-én lépett a Szent Szék trónjára és XI. Ince néven viselte e tisztséget 1689-es haláláig. Odescalchi I. Livius (1652-1702. vagy 1703.) (330. kép) volt Újlak első tulajdonosa, aki az osztrák császártól, mint a pápa unokaöccse, hatalmas birtokokat és hercegi címet kapott. Bécs 1683-as török ostromában is kitűnt. A kastélyt először III. Livius újította fel 1839-ben, III. Boldizsár 1889-ben365. [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs