Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Olchváry család címerével foglalkozik.


olcsvári Olchváry

szerkesztés

Olcsvárról származó régi nemzetség, mely már 1270-ben föllép olcsvári Pethő Dénessel, de az okiratokban kétségtelenül már a XV. században; sőt állitólag V. Lászlótól 1457-ben a pallosjogot is megkapta volna.

Czimere: elől a hasításból előtünő sas, hátul szintén a hasitásból előtünő liliom. Sisakdísz: félig nyitott szárny, benne csillag.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs