Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Orczy család címerével foglalkozik.


Orczy István 1731. április 13., Bécs VI. Károly császár birodalmi bárói rang és címer

P 531 Orczy cs. lt. Diplomák és vegyes ir.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orczy_csal%C3%A1d

http://adatbazisokonline.hu/en/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/2042

http://adatbazisokonline.hu/en/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/2772

[1]

Rövidítések

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs