Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Ordódy család címerével foglalkozik.


ordódi alsólieszkói Ordódy

szerkesztés
 
Ordódy Gáspár címere, 1588
 

 

Ordódy Tivadar (1801. szept. 14. Bagota – 1864. márc. 31. Esztergom) esztergomi főkáptalani kanonok, 1856 óta az első székesegyházi plébános, Boldogságos Szűz oltárának igazgatója, a Szent Egyedről nevezett kapronczai apát címere.

A temetés Esztergom, Bazilika, 1864. ápr. 2.

Ordódy János megyei főjegyző és Rainprecht Mária fia.

Címer: ezüstben, zöld halmon arany-leveles koronából kiemelkedő, nyakán nyíllal átlőtt, koronás fekete sas. Sisakdísz: pajzsbeli sas. Takarók: veres-ezüst.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs