Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Osvald, Oswald család címerével foglalkozik.


Batthyány Lajos (1696-1765) nádor által sajátkezűleg aláírt címereslevél, amelyben átírja és megerősíti a Wolfgang Osvald számára, Mária Terézia által, 1754. IX. 10-én, Zalaegerszegen kiadott, magyar nemességet adományozó oklevelet.

10 levél, 12 beírt oldal, a díszített, aranyozott kezdőlap előtt, aranyozott keretben az adományozott címer kézzel festett ábrázolása. Zsinórral átfűzött papírborítóban. Kelt: Pozsony, 1756. X. 18.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 119. árverés (2011. 6. 3.) - 127. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs