Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Ozorai család címerével foglalkozik.


Cillei Hermann, Garai Miklós, ifjabb Stiborci Stibor és Ozorai Pipo címere. Ulrich Richental krónikájából

A Scolari-Buondelmonti család firenzei eredetű.

Négyes karajban három harántpólya, sisakdísz hajfonatos női fej. Kétfelől P(ipo) S(colari) betük. A gróf Teleki család marosvásárhelyi levéltárának eredeti példányáról

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


RövidítésekLásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs