Címerhatározó/Pálóczi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pálóczi család címerével foglalkozik.


Pálóczi György esztergomi érsek (1423-1439) címere
Pálóci György esztergomi érsek pecsétje 1439


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs