Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pálóczi család címerével foglalkozik.


Pálóczi György esztergomi érsek (1423-1439) címere
Pálóci György esztergomi érsek pecsétje 1439
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs