Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Pápa címerével foglalkozik.


Pápai Ünnepi Hét 1948 I. díj (még az eredeti címert használja)
Beck Ö. Fülöp: 400 éves a pápai református kollégium 1931
Pápa címere, 1974-1989

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pa_c%C3%ADmere


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs