Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Párnicky család címerével foglalkozik.


párnicai Párniczky szerkesztés

 
Párniczky címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

Soltész eredetű család. Már 1550-ben nemesként említik. Birtokait és örökös soltészi címét a 18. századig megtartotta.

Címer: kék alapon zöld téren, zöld fa alatt jobbra, balra forduló fekete medve, balra, jobbra forduló páncélos vitéz. A sisakdísz fekete medve, a sisaktakarók kék-ezüst és vörös-ezüst.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs