Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pászkota család címerével foglalkozik.


lugosi Pászkota szerkesztés

   

Lugosi Pászkota Márton, János 1647. szeptember 28., Gyula I. Rákóczi György nemesség és címer

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs