Címerhatározó/Pászthory címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pászthory család címerével foglalkozik.


felső-pászthori Pászthory szerkesztés

 

sopron-vármegyei eredetű, régi család, melynek egyik ága Szabolcs vármegyébe szakadt. Szatmár vármegyébe az újabb korban származott ide Pászthory Árkád szt. Bazil-rendű szerzetes Bikszádra és Túrvékonyára, a hol is általános jótékonyságairól ismeretes.

Czímer: kékben, zöld alapon ágaskodó kétfarkú oroszlán, első jobb lábával kivont kardot, bal lábában pedig anjou-liliomot tart. Sisakdísz: a pajzsalak, növekvően. Takarók: kékezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs