Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pázmány család címerével foglalkozik.


A Hont-Pázmány nemzetségből származó család.

A legismertebb Pázmány-utód Pázmány Péter esztergomi érsek, Udvard földesura, aki 1616-ban új nemesi pecsétet és címert kapott Mátyás császártól és királytól.[1]

Pármány Péter bíboros pecsétje
Pázmány Péter bíboros pecsétje

Pázmány Péter czímere misemondó ruháján, az esztergomi főegyház kincstárában. Az eredetiről rajzolta Mühlbeck Károly.

Pázmány czimere és aláirása a nagyszombati egyetem albuma első lapján. Olvasása: Petrus S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) Presbyter Cardinalis Pázmány. Az album a budapesti kir. m. tud. egyetem levéltárában

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Jegyzetek szerkesztés

  1. ANGYEL MIKLÓS: UDVARD NEVEZETESSÉGEI. MADÁCH - POSONIUM, 1994. Elektronikus megjelenítés: ÖKOEK Szerkesztőség - 2008 [1] VIII. AZ UDVARDI NEMESI CSALÁDOK [2]

Rövidítések

Lásd még: