Címerhatározó/Pécsi Egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) pécsi egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) Pécsi egyházmegye

szerkesztés

 

A pécsi püspökök pecsétei és címerei


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs