Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Péczeli család címerével foglalkozik.


Péczeli. Jelenleg [Abaúj]Szántón honos.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs