Címerhatározó/Péczeli címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Péczeli család címerével foglalkozik.


Péczeli. Jelenleg [Abaúj]Szántón honos.[1]


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs