Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Pérchy (olv. Pércsi) család címerével foglalkozik.


mikepércsi Pérchy szerkesztés

   

Pérchy Benedek 1421. március 28., Znaim Zsigmond címer általa: testvére László, atyafia Péter

DL 50.519

Az adományban Pérchy Mihály fia Benedek királyi alétekfogómester, testvére László és osztályos atyafia: Pérchy Zanyo fia Péter részesülnek. A főczímerszerző érdeméül tudja be az armális szövege, hogy Csehországban, a katholikus egyház ellenségei, a Wikliffiták ellen vitézül harczolt.

A család történetével részletesebben Makay Dezső foglalkozott „Két régi család” czímű, a Turul 1887. évfolyamában megjelent tanulmányában, melyben a család leszármazási tábláját a XIII. század második felétől a XIX. század végéig is összeállította. Adataiból kitűnik, hogy a czímerszerző Benedeknek László testvérén kívül volt még egy testvére Mátyás, akit az armális nem említ, talán 1421-ben már nem élt. A család később a Mike-Pércsi előnevet használta. Bihar vármegyének 1666 október 8-án nemes Pérchy István részére kiadott nemesi bizonyítványa szerint a család armálisa a török háború dúlásai közepette elpusztult. Ezt az armális előkerülte fényesen megczáfolta.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1] [2]

Rövidítések


Lásd még: