Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pamhackel család címerével foglalkozik.


Pamhackel Bernát 1712. június 6., Pozsony III. Károly nemesség és címer általa: gyermekei György, Mihály, Zsigmond, Krisztina

R 64

A magyar nemességet Pamhakel Bernát nyerte III. Károly királytól 1712-ben kelt címeres nemes levélben. Bernátnak testvére vagy fia Mihály 1713–1719-ig Komárom vármegye főjegyzője ki ellen 1726-ban a budai apácák zárdája pert indítottak.

A család címere függőlegesen kétfelé osztott pajzs, a jobb oldali vörös udvarban egymás fölött jobbról balra két rézsútos csíkozás vonul, melyekben egy harkály zöld gallyon ülve látható, a csíkolatok közt egy-egy (összesen három) fehér kinyílt piros rózsafej virít; a baloldali kék udvarban hátulsó lábain kettős farkú oroszlán ágaskodik, első jobb lábával kivont kardot tartva. A pajzs fölötti koronából szintén a leírthoz hasonló oroszlán ágaskodik. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: