Címerhatározó/Pannonhalma címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Pannonhalma címerével foglalkozik.


Pannonhalma 1876
Szent Benedek 480-1980

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs