Címerhatározó/Pannonhalmi főapátság címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a pannonhalmi apátság, majd főapátság címerével foglalkozik.


A pannonhalmi apátok és főapátok pecsétei és címerei


  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs