Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Papdan család címerével foglalkozik.


szarvaszói Papdan alias Thomajaga

szerkesztés
 

címer, erdélyi nemesség
Kiadó - I. Rákóczi György - erdélyi fejedelem - - Georgius Rakoci -
Adományos - Szarvaszói Papdan alias Thomajaga Nikita - - - Papdan Nikita alias Thomajaga -
Közbenjáró - Szigethi Thordai Miklós - Máramaros vm. alispánja - egregius - Nicolaus Thordai de Szigeth -
adományos névváltozat - Nikita Thomajaga - - - Nikita Thomajaga -
Adományos által - Thomajaga János - - - Joannes Thomajaga - fia
Adományos által - Thomajaga Ferenc - - - Franciscus Thomajaga - fia
Adományos által - Thomajaga Axenia - - - Axenia Thomajaga - lánya
kancellár - Markosfalvi Márton - - - Martinus Markosffalui -
Kihirdetés ellenjegyzője - Szigethi Szinyérvárallyai Mihály - Máramaros vármegye bírói székének esküdt jegyzője - - Michael Szinir Varallyai de Szigeth -
Eredeti kiállításának helye - Gyulafehérvár
Eredeti kelte - 1636.07.30

Címerleírás: Scutum videlicet militare coeestini coloris, in cujus campo sive area bracchium humanum infra humeros resectum, ensem evaginatum sursum porrectum tenere visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita quam contegit diadema regium gemmis atque uniounibus decenter exornatum; ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes ... - Nincs címerfestmény - - -
Pajzs: - Katonai - kék - - - -
Címerkép: emberi kar
Címerkép: kivont kard
Sisak: zárt sisak - korona
Sisaktakaró: tarka

Kihirdetési záradék : Máramaros vármegye közgyűlése, Máramarossziget, 1636.09.26 [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs