Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Patkós család címerével foglalkozik.Patkós másképpen Hueber szerkesztés

   

Patkós másképpen Hueber János 1633. június 22., Bécs II. Ferdinánd címer általa: felesége Éva, gyermekei Izsák, Márta, Zsófia, Szabina

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs