Címerhatározó/Patrubány címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Patrubán, Patrubány család címerével foglalkozik.


Patrubán Márton örmény kereskedő címere, 1758

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs