Címerhatározó/Pehm címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pehm család címerével foglalkozik.


Mindszenty József (1892-1975), az utolsó magyar hercegprímás (1945-1974), bíboros (1946-) bíborosi címere. Baloldali mezője az állítólagos családi (Pehm) címer. A hercegi címerpaláston bíborosi kalap, benne a pajzs fölött hercegi korona és érseki jelvények láthatók.
Mindszenty József bíboros.png

Nemes Pehm család cimere.jpg

Vas megyei nemesi család, amelyenek a nemességét III. Károly magyar király adományozta Pehm András helytartótanácsi titkárnak 1733. január 12.-én.[1]

Azonban nem bizonyitható okiratilag, hogy ebből a családból származott Mindszenty József (1892-1975), az utolsó magyar hercegprímás (1945-1974), bíboros (1946-). 1941-ben vette fel a Mindszenty nevet, szülőfaluja, Csehimindszent után.


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Jegyzetek:

  1. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 37. kötet - 17 - 19. oldal

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs