Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Perényi családok címerével foglalkozik.


perényi Perényi

szerkesztés
 
Perényi Imre címere, 1517
 
Perényi Imre sírköve 1519
 
Perényi Imre síreméke a terebesi templomban
 
Perényi János ( -1458) tőketerebesi sírköve (1438-39). Perényi János az egyetlen magyar, akinek címerpajzsa körül, például tőketerebesi sírkövén megjelenik a Lancaster-ház devizája, az úgynevezett SS lánc v. gallér(ék). Az SS insignia-t gyakran tévesen tulajdonítják a ciprusi Lusignan királyok Kardrendje jelvényének.
 
Perényi János sírköve 1458

 

 
Perényi címer Conrad Grünenberg címerkönyvében, 1480 k.

A nápolyi követjárások idejéből az Árpádok udvarában maradt, 1271 és 1292 között szereplő Urbanus de Dobostól eredő család.

Perényi (Perényi). Abaujvármegyéből származó, régi hires nemesi család. Őse Dobosi Orbán, a ki 1292 körül élt, kapta adományul Perényt. Miksa császár 1517-ben szent római birodalmi herzcegségre emelte a családot Perényi Imrében, (* 1502 † 1548.), a ki 1504 óta Magyarország nádora volt. A nádori család a XVI. században halt ki. Báróságot György, zemplén- és abaujvármegyei főispán kapott 1590-ben. A bárói család jelenleg is él.

A régi cimer: kék mezőben, arany leveles koronában, két fölfelé álló, fekete tollas, vörös saskarom közt természetes emberfej, fekete hajjal, ferde, hosszu, hegyes szakállal és varkocsba font fekete hajjal. Sisakdísz az alak.

A bárói czimer négy részre osztott pajzs; az 1. és 4-en az eredeti czimer, balra is forditva, vagy aranyleveles koronán koronázott, szárnyas hableány; a 2. és 3-on vörös mezőben koronázott vgy koronázatlan arany oroszlán.[1]

  • Irodalom:

FRAKNÓI VILMOS: WERBŐCZI ISTVÁN 1458-1541. BUDAPEST, 1899 [2]


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.Perényi 1688

szerkesztés
 

Perényi János 1688. június 10., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Kónya Ilona, gyermekei Erzsébet, Katalin, Perényi István és lánya Ilona

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Perényi báró

szerkesztés

 

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:Vö. Kanizsay címer

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs