Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Perneszy család címerével foglalkozik.


osztopáni Perneszy

szerkesztés

   

Perneszi Pál 1439. június 5., Buda Albert címer általa: testvére Péter, atyafia Mihály és István

DL 13.394

++++++++

Az Osztopáni Perneszy család Somogy megye egyik legrégebbi nemes famíliája. Itt található a vezeték- és az előnévadó helység Pernesz és Osztopán is. Első ismert ősük 1273-ban Péter volt. 1439-ben nyertek címeres levelet Albert királytól. 1448-ban birtokosok lettek többek között Mérőn, Tokajon, Szennán, Szomajomban, a XVI. századtól kezdve további somogyi helységekben, így például Ádándon, Bálványoson, Bodrogon, Bolháson, Kerekiben, Nyimben és Ecsenyben, melynek újonnan készült címerében helyet kapott a családi jelképben szereplő egyszarvú.

Miklós 1518-ban II. Lajos királyunk tanácsosa, Farkas a babócsai vár kapitánya volt a török elleni harcokban. A XVII. században több alispánt is adtak Somogy és Zala megyének.

A címerük: kék pajzsban lebegő arany koronából kinövő, nyakán aranyvégű nyíllal átlőtt, balra fordult unikornis. A sisakdíszben ugyanezt a motívumot láthatjuk. A takaró mindkét oldalon fekete-ezüst. [1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 26-27.[2]

Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs