Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Persay család címerével foglalkozik.


persai Persay

szerkesztés

 

A címer eredete ismeretlen; persai Persay Sándor (1788-1850), abonyi uradalmi ispán viaszpecsétjén maradt meg az legkorábbi ismert ábrázolása.

Persay Sándor egyik fia, Persay János (1813-1870) Áporkán földbirtokos, a másik, ifjabb Persay Sándor (1818-1885) gyógyszerész Cegléden.

  • Irodalom:

Pest megyei levéltár - Végrendeletek és alapítványok. Levéltári gyűjteménye /1710 – 1944/ b/ A Nagykátai közjegyző végrendelet-gyűjteménye /1764 – 1944/ Persay Sándor végrendelete. iktatószám: 1081.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs