Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Petikó, Petykó, Pettykó, Petkó, Pettkó családok címerével foglalkozik.


Petikó 1662

szerkesztés

 

Petikó János 1662. július 3., Pozsony I. Lipót nemesség és címer

P 1736 Petikó cs. No. 266

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Petko 1765

szerkesztés

 

Petko Sámuel özvegye és utódai 1756-ban M. Teréziától nyertek címeres nemes levelet. Címerük a pajzs kék udvarában hátulsó lábain ágaskodó oroszlán, nyakán hátulról nyíllal átlőve; feje fölött növekvő ezüst félhold látszik. A pajzs fölötti sisak koronáján ezüst pelikán fészkel, fiait melle vérével táplálva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös. Petko Sámuel (tán a följebbinek fia) Hont megyei Cseri helységbeli születés, 1763-ban Wittenbergában tanult, 1765-ben a Tiszántúl Berénken pappá avattatott. Petko János Krassó vármegye esküdtje, 1801. nov. 28-án Zólyom vármegyétől nyert nemesi bizonyítványát lakta helyén Krassó vármegyében 1802. évi ápr. 6-án tartott közgyűlésben kihirdetetté. Nevezett János utóbb főbíró volt. Utódai jelenleg is élnek, Béla alügyész, Lajos ügyvéd s többen; gyermekeik vannak. Bírtak volt Kricsován. - Békes megyében 1826-ban hirdettették ki nemességüket.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: