Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Petrőczy család címerével foglalkozik.


III. Petrőczy István (1654 – Mosóc, 1712. június 10.) kuruc generális
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs