Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Piaszt (lengyelül Piast) család címerével foglalkozik.


Az első lengyel uralkodócsalád, melynek tagjai a királyi címet is viselték. Címerük, a vörös alapon ezüst sas Lengyelország államcímere lett. A család különféle ágai számos lengyel részfejedelemségben uralkodtak.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs