Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Piller család címerével foglalkozik.


mérki Piller szerkesztés

   

Címeres levelet 1757. jun. 3. P. József s felesége Puchy Annától született fiai Márton-József, Lipót, András s utóbbiak, feleségei, gyermekei nyertek.

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. KILENCEDIK KÖTET[1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs