Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pirolt család címerével foglalkozik.


Pirolt Mihály, selmecbányai bíró címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763

Pirolt Mihály János 1725. október 16., Bécs III. Károly címer általa: felesége Solcsány Borbála, gyermekei János, Lipót, József, Katalin, Mária, Borbála

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs