Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Polheim család címerével foglalkozik.


  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://de.wikipedia.org/wiki/Polheim_(Adelsgeschlecht)

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs