Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pongó család címerével foglalkozik.


Pongó András 1675. február 23., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: fia István, testvére Mihály, annak felesége Csiszár Anna, gyermekeik János, György, másik testvére György

P 635 Szilágyi cs. 44 - 45. tétel

  • Irodalom: Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai. Méry Ratio 1997.

Címere: kép pajzsban, zöld alapon, keresztes aranyalma, a pajzs bal oldalán pedig páncélos, nyilazó vitéz. Sisakdísz: két cölöpösen állított kar körül az egyik páncélos és kardot tart, a másik pedig vörös ruhás és nyilat tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst. (Forgon Mihály) A család szétszakadt amikor a törökök elfoglaták országunkat.A maradék Pongó névvel rendelkező emberek királyi leszármazottak.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs