Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pongor család címerével foglalkozik.


PONGOR MIHÁLY, felesége KOSS ILONA, fiai: MIHÁLY és GERGELY. Kassa, 1606. aug. 6. Kih. Szabolcs vm. 1607. évben. Utódaik Debrecenben. Irod.: Nyakas Miklós: Bocskai István kiváltságolásai és nemesítései. http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2004_03/cikk.php?id=4

A heraldikailag helyes címer Budapesten, a Nagyvárad téri református templomban (az Emlékezet templomában) látható. A család nemesi előneve: Hajdúnánási és Erdőhegyi.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs