Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Prónay család címerével foglalkozik.


tót-prónai és blatniczai Prónay

szerkesztés
 
Nemesi címer
 
 
bárói címer
 
Bárói címer, Acsa
 
Bárói címer, Acsa

Túrócz vármegye legrégibb családainak egyike, melynek részletes adatait Pest vármegye monográfiájában közöltük. Tagjai közül Lajos (†1827) cs. kir. ezredes, fia Albert (szül. 1801, †1867) Pest vármegye főispáni helytartója, majd a hétszemélyes tábla bírája, 1838-ban Szépfalu helységnek volt a földesura. Az 1880-as években János Berekszó község egy részét bírta.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs