Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pyrrhus család címerével foglalkozik.


Gróf Pyrrhus Archo (†1562) és felesége, Széchy Margit (†1570) sírköve, Szentgotthárd

Széchy Margit felsőlendvai Széchy Tamásnak második feleségétől, Székely Magdolnától született gyermeke. Valószínűleg 1524-ben született (TörtTár. [1897]: 688-9), első férje, gr. Salm Miklós (Bécs 1529-i védelmezőjének a fia) volt 1550-ig, második férje Areo Pyrrhus (1551-1564), [Széchy Margit] 1570-ben halt meg (NAGY 10: 531; T. 56 [1942]: 73).[1]

  • Irodalom:

Hegedűs Attila - Papp Lajos szerk.: Középkori leveleink 1541-ig. Budapest, 1991. 315. [2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs