Címerhatározó/Rába címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rába család címerével foglalkozik.


felső-eőri RábaSzerkesztés

 

Dunántúli, leginkább a Drávaközben ismert régi nemes család, melynek egyik ága Szatmár, Vas és Veszprém vármegyékbe ágazott el. Vas vármegyében Felsőőr községet 1582-ben királyi adományúl kapják. Egyik tagja István, Győr város tanácsnoka és orszgy. követe volt. A családból a XVIII. század végén származott Szatmár vármegyébe László, a gróf Károlyi uradalmak ügyészeként, ennek fia István, ügyvéd, a gróf Károlyi uradalom ügyésze, ennek fia II. László, nyug. árvaszéki ülnök, gebei birtokos.

Czímer: kékben, hármas zöld halmon ágaskodó aranygriff, jobbjában szablyát tart. Sisakdísz: fészkében ülő és kisdedeit a saját vérével tápláló pelikán. Takarók: vörösezüst, kékarany.[1]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs