Címerhatározó/Rábakecöl címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Rábakecöl címerével foglalkozik.


Coa Hungary Town Rábakecöl.svg

  • Irodalom:

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs