Címerhatározó/Rákoskeresztúr címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Rákoskeresztúr címerével foglalkozik.


Rákoskeresztúr pecsétje 1736-ból
Rákoskeresztúr pecsétje 1867-ből


Ma Budapest XVII. kerületének központi része, lakói Keresztúrnak nevezik.

  • Irodalom:


A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs