Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Ráskay család címerével foglalkozik.


Ráskay-címer a veszprémi székesegyházban (másodlagos helyen), 16. század eleje

A Gutkeled nemzetségből származó család.

Megoldatlan egy szépen faragott Ráskai-címer problémája; a kőfaragvány a [veszprémi] székesegyház északi sekrestyéje alatti pince barokk kori boltozatában van ma is befalazva (8. kép). Tömött gyümölcsfüzérből kötött koszorú veszi körül a pajzsot; a faragvány alapos vizsgálatára – amíg ki nem emelik onnét – sajnos nincs mód.91 Ráskay Balázs – Mátyás király kedvelt udvari embere – 1489-ben misealapítványt tett a székesegyházban.92 Nevéhez több reneszánsz kőfaragvány is kapcsolható az országban. Címere egy töredékes ívzáradékon került elő Pápán, másodlagos elhelyezésben, az úgynevezett Corvin-házban, ebben az újkori építészeti pasticcióban.93 A csővári várban is építkezett (a nevét megörökítő építési felirat elveszett), oda aprócska márgatabernákulum készült az ő címerével.94

  • Irodalom:

Mikó Árpád: Reneszánsz művészet a Jagelló-kori Magyarországon, I. Az all’antica művészeti köznyelv kialakulása és elterjedése. Ars Hungarica 41. 2015/4. 381.[1] 380-381.

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs