Címerhatározó/Rötth címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rötth család címerével foglalkozik.


Rötth gadócziSzerkesztés

 

A középkorban Brassóban találjuk. 1496-ban György és neje mint brassói polgárok említtetnek. Ádám 1720-ban Komárom vármegye táblabírája, Sándor 1744-ben Fejér vármegye alispánja, Ignácz 1756-ban ugyanazon vármegye szolgabírája, János pedig 1806-ban esküdt. József a XIX. század első felében Féregyháza helység egy részét vette meg; 1839-ben a helység részben még örököseinek birtokában volt. László Temes vármegye alispánja volt, ennek fia László, kúriai bíró.

 

Rötth Márton 1680. december 29., Linz I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Polcz Zsófia, gyermekei Ádám, András, ..., Éva, Mária, Katalin, Judit

P 589 Rötth cs. lt. A 2

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még: