Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rabagani család címerével foglalkozik.


belényesi Farkas Rabagani alias Szűcs szerkesztés

 

Belényesi Farkas Rabagani alias Szűcs Péter címere, 1647

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs