Címerhatározó/Rabagani címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rabagani család címerével foglalkozik.


belényesi Farkas Rabagani alias SzűcsSzerkesztés

 

Belényesi Farkas Rabagani alias Szűcs Péter címere, 1647

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs