Címerhatározó/Radvánszky címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Radvánszky család címerével foglalkozik.


Radvánszky címer a sajókazai evangélikus templomból.jpg Radvanszky-cimer dka.png


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs