Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Ragányi, Ragány (olv. Ragányi) családok címerével foglalkozik.


Ragányi 1722

szerkesztés

Szálkai:

Ragányi címer, III. Károly, 1722. július 16., kihirdetése valószínűleg 1722-ben. Nemességigazolás: 1725.

Kempelen:

Ragányi.
Nemességét 1722-ből l. a váradi képt. lt.-ban.

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. Debrecen, 2010. 223. (doktori értekezés)[1]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 9. kötet[2]

  • Külső hivatkozások:Kempelen:

Ragányi.
Nemességét l. az esztergomi primási lt.-ban.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 9. kötet[3]

  • Külső hivatkozások:berei Papp-Ragány

szerkesztés
 

Kempelen:

Pap-Ragány (berei).
Czímeres levelet I. Lipóttól P. János nyert 1665. jun. 9. Kihirdette 1666. ápr. 14. Szatmármegye. – Czímer: kék paizsban zöld földön leopárd jobbjában kardot tart; sisakdisz: növekvő vörösruhás, süveges vitéz jobbjában buzogányt tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. A P.-R. nevet a nemességszerző fia, György vette fel feleségének (Ragány N.) családneve után. A család Szabolcsmegyében élt.

Vö. Hellebronth. Családtörténeti jegyzetek I-108.; rcsk.

 

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 8. kötet[4]

  • Külső hivatkozások:

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs