Címerhatározó/Raguzai egyházmegye címere

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a(z összes felekezetű) raguzai egyházmegye címerével foglalkozik.


(Római katolikus) Raguzai egyházmegyeSzerkesztés

A raguzai érsekek pecsétei és címerei

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs