Címerhatározó/Rajcsányi címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rajcsányi család címerével foglalkozik.


Rajcsányi Imre címere, 1662
Rajcsányi Ádám címere
Rajcsányi János címere, 1749
Nemes Rajcsányi Mihály címere 2007

A Rajcsányi család történelmi nemesi címere.png

A Rajcsányi család történelmi nemesi címere

A Rajcsányi család Nyitra megye legrégebbi családjainak egyike. Eredete azonos a Berencsi, Lipovniczky, Korosi, Koncsek, Szeptencky, Helbényi nemesi családok eredetével. A család alapítójának Rajcsányi Drágot tartják (1281), aki Rajcsányról is írta nevét Drág de Koros et Rajcsány és akinek fiai, Péter és 2-dik Betlehem (1298-1330) Rajcsányban telepedtek le, és a falu nevét saját és utódaik neveként használták: de Raychan.

Drág egyik unokája, Jakab fehérvári prépost lett, Drág dédunokája, György pedig alispán volt Nyitra megyében (1390). György öt fia közül említést érdemel Dénes, aki alnádor volt, János (1419), aki a Nyitra megyében élő Rajcsányiak elődje, és Mátyás, aki pedig a család Bars megyei ágának őse volt. János ágáról származott György – 1516-ban Nyitra megye szolgabírája, és Pál (1616), a Galgóci Sándor Zsófia férje. Fiuk, Imre (1642-1662) országgyűlési küldött és Nyitra megye alispánja volt. Utódai közül Rajcsányi Ádám, Rajcsányi Péter és Bossányi Erzsébet fia vált a legismertebbé.

A Rajcsányiak eredeti címere valószínűleg hasonlított a nyitrakorosi Koncsek család, illetve a berencsi nemesek címerére, akikkel a Rajcsányiak eredete egyezett. A Koncsek család címerében egy karddal felszerelt nőstényoroszlán volt. Berencsi János pecsétje (1429) egy sisakból kinövő koronás oroszlánt ábrázol. Később a Divéki család címerét használták a Rajcsányiak, melynek fő figurája egy medve és egy fa. A pecsétgyűrűn, melyet Rajcsányi Imre alispán használt egy 1662. augusztus 16-i levelén, a medve gyepen áll, egy fa előtt. A fa koronáját félhold világítja meg, a másik oldalon egy nyolcágú csillag látható. A koronából egy sisakon ülő medve nő ki. A sisak mögül négy fedőpalást borul a pajzsra. A fenti szimbólumok a címer fölső részében az ER iniciálét jelképezik, alsó részében pedig a DR-t (Emmericus Rajchany de Rajchan). A 18-ik században a családi címer Rajcsányi Ádámnak köszönhetően a Korus történetet ábrázolta. Rajcsányi Ádám sírkövén Nyitra Sárfőben egy ovális pajzs van kis koronával, melyet két medve tart az oldalánál. A fa alatt levő pajzson a király alakja látható, amint kardot tart kezében. A királyra rátámad egy medve, melyet a pajzs jobb oldalán (heraldikusan a bal oldalán) álló katona átdöf kardjával. A címer tartalmának különböző megjelenési formáival találkozhatunk a Rajcsányiak és a velük rokon Lipovniczky család tagjainak címereiben a 18-ik és 19-ik században is. Általában kék pajzson zöld pázsit van, melyen a király fekszik (piros, kék vagy arany öltözetben), mellette arany korona. Jobb kezét a zöld fa előtt álló fekete medve tartja mancsában. A medvére elölről katona támad (piros sapkában és bőrgallérral, fehér dolmányban és piros harisnyában), aki mindkét kezével kardot tart. A katona és a medve között egy nyolcágú ezüst csillag is van. A címer tetején levő sisakból katona nő ki, aki baljában kardot, és a medve fölszúrt fejét tartja. Az ornamentikus fedőpalástok aranyos-kék és ezüstös-piros színűek. Hasonló címert találhatunk a 18-ik. századból a rajcsányi templom oltára fölött. A medve által megtámadott király arany ruhában van, mellette egy kopja. Rajcsányi Mihály

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]

[2]


Rövidítések


Lásd még: