Címerhatározó/Rau címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rau család címerével foglalkozik.


Szörös másképpen RauSzerkesztés

   

Szeöreös másképpen Rau János és Péter 1647. április 15., Gyulafehérvár I. Rákóczi György nemesség és címer

R 341


--- A címerleírásban bikafej szerepel, eltérően a címer-miniatúrától.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs